Úvod Služby Reference Profil Starý web

Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru a následné ovládání požárně bezpečnostních zařízení včetně zvukové signalizace.

Nejčastěji realizujeme zařízení Esser a Zettler, dále také servisujeme LOOP500 a Aritech.

Za hlavní výhody při výběru systému, který doporučíme investorovi jsou:

Některé pojmy

EPS
Elektrická požární signalizace
Adresný systém
Prvky v systému mají jedinečné adresy a tak lze přesně určit místo události (požár, porucha)
Tlačítkový hlásič
Tlačítko určené k vyhlášení požárního poplachu.
Automatický hlásič (senzor, detektor)
Detekční prvek reagující na nějakou fyzikální veličinu, která definuje pořár (kouř, teplo, spektrum plamene atd.)
ZDP
Zařízení dálkového přenosu - zpravidla komunikátor na hasiče či PCO
ZPPP
Zařízení pro přenos poplachu - viz ZDP
OPPO
Obslužné pole požární ochrany - jednotné ovládání EPS pro hasiče. Umístění do 10m od vstupu do budovy, max.2 dveře.
KTPO
Klíčový trezor požární ochrany - trezor pro hasiče s klíči do prostor objektu.
ZOTK či OTK
Zařízení pro odvod tepla a kouře - zpravidla nucené či nenucené odvětrání schodiště nebo chodby.
SOZ
Samo-odvětrcí zařízení - viz ZOTK
Návazná zařízení
Zařízení aktivovaná při všeobecném poplachu (sirény, evakuační rozhlas, zapnutí ZOTK, vypnutí VZT, zavření/otevření dveří, ovládání výtahů, atd.). Zařízení zpravidla zajišťují včasnou, bezpečnou a plynulou evakuaci osob z objektu.

Pravidelné kontroly

Někteří výrobci mají zpracovanou metodiku pravidelných kontrol, jiní se odkazují na obecné nařízení ve vyhlášce. Pod pravidelnými kontrolami si lze představit následující:

měsíční
kontrolu provádí osoba odpovědná za provoz zařízení, zkontroluje, zda EPS nemá totální výpadek a zda funguje display a signalizace
půlroční - zkouška činnosti při provozu
zkouška hlásičů a návazných zařízení. Provádí odborně způsobilá osoba.
roční - koordinační kontrola provozuschopnosti
Provádí odborně způsobilá osoba. Zkouška hlásičů (tlačítek i automatických), návazných zařízení včetně jejich funkce, datum/čas, akumulátory, porucha na vedení
Reference
  • Bomton
  • Reprodukční centrum
  • Bytový dům
  • Golf Resort
Služby
Kontakt